©2016 Flekx grafimedia

Welkom op de website van De Dorps-Courant. Dit informatieblad wordt 11x per jaar gratis verspreid in het Dorp Beers (gem. Cuijk), Noord-Brabant De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 op de eerste woensdag van de maand. Losse exemplaren kunt u afhalen bij Café de Spijker, 't Wapen van Beers en Buurtmarkt Beers De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx grafimedia De bezorging is in handen van Willemien Peters Rit
DEZE MAAND
DE MAKERS VAN DE DORPS-COURANT
Kayleigh Usmany Harry Bardoel Piet Theunissen Marcel Linders Linda Reijs
ONDERSTEUNERS
CONDITIES
Deadline kopij is maandag 24.00 uur., ruim 2 weken voor de 1ste woensdag van de maand Uitgave december 2023 deadline ma 20 november 2023 - Uitgave januari 2024 deadline ma 18 december 2023 - Uitgave februari 2024 deadline ma 22 januari 2023 - Uitgave maart 2023 deadline ma 19 februari 2023 - Uitgave april 2023 deadline ma 18 maart 2023 - De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Abonnement voor buiten Beers kost 40.-, buiten Nederland 60.- per jaar. Opgave zie onderstaande mail. Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand. Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, min. 300 dpi (max.20 Mb per email).
CONTACT
Stichting Dorpskrant Beers, p.a. Gildeweg 6, 5437 AK Beers NB Tel. 0485-320171, redactie@dorpscourant.nl Flekx 0645945437, info@flekx.nl - Willemien Peters Rit 06-20577023
oud nieuws

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

 Lees hier oude nummers van De Dorps-Courant
Naar de top