©2016 Flekx grafimedia

Welkom op de website van De Dorps-Courant. Dit informatieblad wordt 11x per jaar gratis verspreid in het Dorp Beers (gem. Cuijk), Noord-Brabant De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 op de eerste woensdag van de maand. Losse exemplaren kunt u afhalen bij Café de Spijker, 't Wapen van Beers en Buurtmarkt Beers De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx grafimedia De bezorging is in handen van Willemien Peters Rit
DEZE MAAND
DE MAKERS VAN DE DORPS-COURANT
Kayleigh Usmany
Malou van den Besselaar Linda Reijs
Harry Bardoel Piet Theunissen Marcel Linders
ONDERSTEUNERS
CONDITIES
Deadline kopij is maandag 24.00 uur., ruim 2 weken voor de 1ste woensdag van de maand Uitgave januari 2022 deadline ma 20 dec - Uitgave februari 2022 deadline ma 17 jan - Uitgave maart 2022 deadline ma 14 februari - Uitgave april 2022 deadline ma 21 mrt - Uitgave mei 2022 deadline ma 18 apr - Uitgave juni 2022 deadline ma 16 mei - Uitgave juli/augustus 2022 deadline ma 20 juni - Uitgave september 2022 deadline ma 22 aug - Uitgave oktober 2022 deadline ma 19 sept - Uitgave november 2022 deadline ma 17 okt - Uitgave december 2022 deadline ma 21 nov - Uitgave januari 2023 deadline ma 19 dec - De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Abonnement voor buiten Beers kost 40.-, buiten Nederland 60.- per jaar. Opgave zie onderstaande mail. Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand. Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, min. 300 dpi (max. 12 Mb per email).
CONTACT
Stichting Dorpskrant Beers, p.a. Gildeweg 6, 5437 AK Beers NB Tel. 0485-320171, redactie@dorpscourant.nl Flekx 0645945437, info@flekx.nl - Willemien Peters Rit 06-20577023

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

oud nieuws
 Lees hier oude nummers van De Dorps-Courant
Naar de top