©2016 Flekx grafimedia

Welkom op de website van De Dorps-Courant. Dit informatieblad wordt 11x per jaar gratis verspreid in het Dorp Beers (gem. Cuijk), Noord-Brabant De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 op de eerste woensdag van de maand. Losse exemplaren kunt u afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en 't Wapen van Beers. De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx grafimedia en de bezorging is in handen van Joop Wennekes.
DEZE MAAND
DE MAKERS VAN DE DORPS-COURANT
Kayleigh Usmany
Malou van den Besselaar Linda Reijs
Harry Bardoel Piet Theunissen Marcel Linders
ONDERSTEUNERS
CONDITIES
Deadline kopij is maandag 24.00 uur., ruim 2 weken voor de 1ste woensdag van de maand sep.nr. 19 aug. / okt.nr. 16 .sep. / nov.nr. 21 okt. / dec.nr. 18 nov. / jan.20 nr. 16 dec. / De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Abonnement voor buiten Beers kost 30.-, buiten Nederland 50.- per jaar. Opgave zie onderstaande mail. Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand. Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, min. 300 dpi (max. 10 Mb per email).
CONTACT
Stichting Dorpskrant Beers, p.a. Gildeweg 6, 5437 AK Beers NB Tel. 0485-320171, redactie@dorpscourant.nl Flekx 0645945437, info@flekx - Joop Wennekes 0485-331271.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

oud nieuws
 Lees hier oude nummers van De Dorps-Courant
Naar de top