©2016 Flekx grafimedia

Welkom op de website van De Dorps-Courant. Dit informatieblad wordt 11x per jaar gratis verspreid in het Dorp Beers (gem. Cuijk), Noord-Brabant De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 op de eerste woensdag van de maand. Losse exemplaren kunt u afhalen bij Café de Spijker, 't Wapen van Beers en Buurtmarkt Beers De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx grafimedia De bezorging is in handen van Willemien Peters Rit
DEZE MAAND
DE MAKERS VAN DE DORPS-COURANT
Mirjam van Vugt Harry Bardoel Piet Theunissen Marcel Linders Linda Reijs
ONDERSTEUNERS
CONDITIES
Deadline kopij is maandag 24.00 uur., ruim 2 weken voor de 1ste woensdag van de maand Uitgave september 2024 deadline ma 19 augustus 2024 - Uitgave oktober 2024 deadline ma 16 september 2024 - Uitgave november 2024 deadline ma 21 oktober 2024 - Uitgave december 2024 deadline ma 18 november 2024 - De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Abonnement voor buiten Beers kost 40.-, buiten Nederland 60.- per jaar. Opgave zie onderstaande mail. Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand. Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, min. 300 dpi (max.20 Mb per email).
CONTACT
Stichting Dorpskrant Beers, p.a. Gildeweg 6, 5437 AK Beers NB Tel. 0485-320171, redactie@dorpscourant.nl Flekx 0645945437, info@flekx.nl - Willemien Peters Rit 06-20577023
oud nieuws

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

 Lees hier oude nummers van De Dorps-Courant
Naar de top